Hàng Trung Quốc

433

Máy Nội soi cổ tử cung

Máy Nội Soi cổ Tử Cung

75.000 đ Đặt ngay

Máy Nội soi cổ tử cung

Máy Nội soi cổ tử cung
Máy Nội Soi cổ Tử Cung

75.000 đ

434

Máy soi ven

Máy soi ven

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Máy soi ven

Máy soi ven
Máy soi ven

Giá : Liên hệ

435

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe
Mã 001

2.000.000 đ Đặt ngay

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe
Máy kiểm tra sức khỏe Mã 001

2.000.000 đ

436

máy tầm soát sức khỏe

máy tầm soát sức khỏe
Mã A1

Giá : Liên hệ Đặt ngay

máy tầm soát sức khỏe

máy tầm soát sức khỏe
máy tầm soát sức khỏe Mã A1

Giá : Liên hệ

437

máy kiểm tra sức khỏe lượng tử

máy kiểm tra sức khỏe lượng tử
Mẫu A2

2.500.000 đ Đặt ngay

máy kiểm tra sức khỏe lượng tử

máy kiểm tra sức khỏe lượng tử
máy kiểm tra sức khỏe lượng tử Mẫu A2

2.500.000 đ

438

máy lượng tử

máy lượng tử
Mã A03

320.000 đ Đặt ngay

máy lượng tử

máy lượng tử
máy lượng tử Mã A03

320.000 đ

439

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy Lượng tử kiểm tra sức khỏe
Mấu A04

210.000 đ Đặt ngay

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe
Máy Lượng tử kiểm tra sức khỏe Mấu A04

210.000 đ

440

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe
Mẫu A06

200.000 đ Đặt ngay

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe
Máy kiểm tra sức khỏe Mẫu A06

200.000 đ

441

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe

250.000 đ Đặt ngay

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe
Máy kiểm tra sức khỏe

250.000 đ

442

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe
Mã A68

23.000 đ Đặt ngay

Máy kiểm tra sức khỏe

Máy kiểm tra sức khỏe
Máy kiểm tra sức khỏe Mã A68

23.000 đ

537

đèn khử khuẩn tia UV

Đèn UV diệt khuẩn không khí
sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.350 đ Đặt ngay

đèn khử khuẩn tia UV

đèn khử khuẩn tia UV
Đèn UV diệt khuẩn không khí sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.350 đ

538

đèn khủ trùng UV

Đèn UV diệt khuẩn không khí
sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.350 đ Đặt ngay

đèn khủ trùng UV

đèn khủ trùng UV
Đèn UV diệt khuẩn không khí sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.350 đ

539

đèn khử khuẩn bệnh Viện tia UV

Đèn UV diệt khuẩn không khí
sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.550 đ Đặt ngay

đèn khử khuẩn bệnh Viện tia UV

đèn khử khuẩn bệnh Viện tia UV
Đèn UV diệt khuẩn không khí sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.550 đ

540

Đèn khử khuẩn UV

Đèn UV diệt khuẩn không khí
sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.350 đ Đặt ngay

Đèn khử khuẩn UV

Đèn khử khuẩn UV
Đèn UV diệt khuẩn không khí sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.350 đ

541

Đèn cực tím sát khuẩn

Đèn UV diệt khuẩn không khí
sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.350 đ Đặt ngay

Đèn cực tím sát khuẩn

Đèn cực tím sát khuẩn
Đèn UV diệt khuẩn không khí sử dụng tia cực tím sóng ngắn (Tia UV) để vô hiệu hóa mầm bệnh trong không khí và các vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn và virus, giảm các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà.

2.350 đ