Linh Kiện Thay Thế & Vật Tư Tiêu hao

377

Bóng Xenon dành cho các máy Lazer

Bóng Xenon hàng UK (United Kingdom) - Anh Quốc
- dây điện đỏ đen (kích thước 9x50x110mm)
- Đặc điểm:
* Bóng UK có mã trên cực dương (thể hiện loại bóng và lô bóng sản xuất)
* Bóng UK có dây điện chịu nhiệt đỏ đen, dây đồng mềm, nhiều sợii
* Tuổi thọ bóng UK đạt tối thiểu 500.000 xung ( tốt nhất thị trường hiện nay )

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Bóng Xenon dành cho các máy Lazer

Bóng Xenon dành cho các máy Lazer
Bóng Xenon hàng UK (United Kingdom) - Anh Quốc - dây điện đỏ đen (kích thước 9x50x110mm) - Đặc điểm: * Bóng UK có mã trên cực dương (thể hiện loại bóng và lô bóng sản xuất) * Bóng UK có dây điện chịu nhiệt đỏ đen, dây đồng mềm, nhiều sợii * Tuổi thọ bóng UK đạt tối thiểu 500.000 xung ( tốt nhất thị trường hiện nay )

Giá : Liên hệ