Máy cấy tóc

248

Máy cấy tóc EASYMO GRAFT

Công nghệ FUE an toàn và dễ sử dụng
- Chiết xuất và cấy ghép trong đơn vị nang trứng mà không có quá trình xâm lấn.
Quét ảnh để đếm nang lông
- Báo động trong mỗi lần đếm mục tiêu được đặt trước dựa trên chức năng đếm tự động cho phép điều trị thuận tiện và chính xác.

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Máy cấy tóc EASYMO GRAFT

Máy cấy tóc EASYMO GRAFT
Công nghệ FUE an toàn và dễ sử dụng - Chiết xuất và cấy ghép trong đơn vị nang trứng mà không có quá trình xâm lấn. Quét ảnh để đếm nang lông - Báo động trong mỗi lần đếm mục tiêu được đặt trước dựa trên chức năng đếm tự động cho phép điều trị thuận tiện và chính xác.

Giá : Liên hệ