Kính hiển vi soi móng tay

kính hiển vi soi máu móng tay chẩn đoán bệnh

kính hiển vi soi máu móng tay chẩn đoán bệnh

Mã SP : SP-663

Kính hiển vi soi móng tay
Model: K02
Xuất xứ : Bắc Kinh Trung Quốc

Sản phẩm liên quan

Kính hiển vi soi máu móng tay

Kính hiển vi soi móng tay
xuất xứ : Bắc kinh Trung Quốc

65 đ Đặt ngay

Kính hiển vi soi máu móng tay

Kính hiển vi soi máu móng tay
Kính hiển vi soi móng tay xuất xứ : Bắc kinh Trung Quốc

65 đ

Kính hiển vi soi tuần hoàn máu móng tay

Kính hiển vi soi tuần hoàn máu móng tay
model: K01
Xuất xứ : Hàn Quốc

750 đ Đặt ngay

Kính hiển vi soi tuần hoàn máu móng tay

Kính hiển vi soi tuần hoàn máu móng tay
Kính hiển vi soi tuần hoàn máu móng tay model: K01 Xuất xứ : Hàn Quốc

750 đ

kính hiển vi soi móng tay FullHD

kính hiển vi soi móng tay
Model: K03
Xuất xứ : Bắc Kinh Trung Quốc

65 đ Đặt ngay

kính hiển vi soi móng tay FullHD

kính hiển vi soi móng tay FullHD
kính hiển vi soi móng tay Model: K03 Xuất xứ : Bắc Kinh Trung Quốc

65 đ

hiển vi soi mao mạch máu móng tay

kính hiển vi soi mạch máu móng tay
kính hiển vi soi móng tay
Model: K04

68 đ Đặt ngay

hiển vi soi mao mạch máu móng tay

hiển vi soi mao mạch máu móng tay
kính hiển vi soi mạch máu móng tay kính hiển vi soi móng tay Model: K04

68 đ